registrationform_loadertext

Registratie klantenkaart

Titel *
Geef uw verjaardag op en ontvang een verjaardagscadeau.

SPECIAAL VOOR JOU

Ik ontvang graag commerciële informatie zoals omschreven in het Privacybeleid

Door te registreren gaat u akkoord met de Gebruiksvoorwaarden

Ik ontvang graag commerciële informatie zoals omschreven in het Privacybeleid

Door te registreren gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het verwerken van uw persoonsgegevens door Unibail-Rodamco Nederland Winkels B.V. en Unibail Management S.A.S., die gezamenlijk optreden als verantwoordelijken, ten behoeve van hun marketing- en commerciële activiteiten, met name het beheren en bijhouden van de relatie met de bezoekers van bovengenoemd winkelcentrum zoals nader uitgewerkt in het Privacybeleid. Daarnaast erken ik dat mijn persoonsgegevens naar landen buiten de EU kunnen worden doorgegeven, zoals aangegeven in het Privacybeleid. De volledige tekst van mijn toestemming verschijnt achter “toon meer”. 

Ik erken dat de gegevens vrijwillig door mij worden verstrekt.

Ik geef toestemming voor de periode waarin ik gebruikmaak van de Services.

Ik stem hierbij uitdrukkelijk in met de verwerking van mijn persoonsgegevens op dit formulier en van de gegevens die ik verstrek of die worden verzameld gedurende mijn gebruik van het loyaliteitsprogramma van Mall of the Netherlands en/of andere diensten die via de mobiele App beschikbaar zijn.

Ik geef daarnaast toestemming voor het volgende:

  • Het combineren van mijn persoonsgegevens met andere gegevens die de verantwoordelijken of een van de in het Privacybeleid  genoemde gegevensverwerkers van of over mij hebben verzameld;
  • Het analyseren van mijn persoonsgegevens met betrekking tot mijn koopgedrag;
  • Het doorgeven dan wel verwerken van mijn persoonsgegevens door derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot andere bedrijven uit de Unibail-Rodamco groep, haar dienstverleners en haar merkpartners. Daarnaast erken ik dat mijn persoonsgegevens naar landen buiten de EU kunnen worden doorgegeven, zoals aangegeven in het Privacybeleid
  • Het gebruik van mijn gegevens ten behoeve van analyses over mijn gebruikersgedrag.

Ik verklaar hierbij dat ik op de hoogte ben van mijn rechten met betrekking tot het verzoeken om toegang tot, het meenemen van, of het corrigeren of uitwissen van mijn persoonsgegevens, mijn recht om te vragen om een beperking van of om bezwaar te maken tegen verwerking (waaronder begrepen profilering), alsmede mijn recht om mijn toestemming op ieder moment in te trekken; ik weet dat het intrekken van mijn toestemming de verwerking van gegevens op basis van mijn eerder gegeven toestemming niet onrechtmatig maakt. Ik ben er bovendien van op de hoogte dat ik het recht heb een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (de Autoriteit Persoonsgegevens). Ik erken dat ik mijn rechten kan uitoefenen door schriftelijk contact op te nemen met bovengenoemde verantwoordelijken, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar info@leidsenhagevernieuwt.nl. Ik verklaar dat ik het Privacybeleid, dat nadere informatie over het verwerken van persoonsgegevens bevat, heb gelezen en begrepen, alsook de Gebruiksvoorwaarden van Unibail-Rodamco Nederland Winkels B.V. en Unibail Management S.A.S.

 

Toon meer
Toon minder
* Verplichte velden